Tjänster

Tilläggstjänster

Tilläggstjänster

För både bygglov och bygganmälan krävs vanligtvis ett antal handlingar som ska bifogas ansökan. Det kan inkludera arkitekt- eller konstruktionsritningar, bland annat. Oavsett om du redan har vissa handlingar färdiga eller behöver hjälp att skapa allt från början, så finns vi här för att bistå dig.

Vi erbjuder expertis inom olika områden som kan vara relevanta i samband med din bygglovsansökan. Vårt team kan hjälpa dig med enskilda ritningar eller fungera som stöd under olika delar av bygglovsprocessen. Vi strävar efter att ge dig den spetskompetens som behövs för att säkerställa en smidig och framgångsrik hantering av din bygglovsansökan

Vad vi erbjuder:

  • Arkitektritningar
  • Konstruktionsritningar
  • Designhjälp
  • Kontrollansvarig
  • Konsultation för att utvärdera potentiella bygglovsmöjligheter